شرایط استفاده از خدمات

پیوندهای ممنوع به صفحات وب زیر:

وب سایت های بزرگسالان ، دوست یابی
فیشینگ
کلاهبرداری
کازینو
داروسازی
محتوای دزدان دریایی
ویروس ها
جوایز با تحویل پولی
اشکال جریمه ها
هر صفحه غیرقانونی

ترافیک ممنوع:

هرگونه هرزنامه
کلیک کنید
کلیکوندر